Cyrulik sewilski 29.09.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki