Dama pikowa 10.04.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki