Dama pikowa 16.09.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki