Dama pikowa 21.07.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej