Dama pikowa 23.06.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej