Dama pikowa 25.02.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki