Dama pikowa 28.05.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki