Dama pikowa 30.07.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej