Don Kichote 26.02.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada