Eugeniusz Oniegin 09.01.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki