Eugeniusz Oniegin 16.11.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki