Eugeniusz Oniegin 18.05.1950

Inscenizacja

Państwowa Opera i Filharmonia w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada