Eugeniusz Oniegin 22.01.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki