Faust 12.06.1946

Inscenizacja

premiera
Miejskie Teatry Dramatyczne, Scena Muzyczno-Operowa, Scena przy Marszałkowskiej