Faust 20.11.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej