Giselle 03.07.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki