Halka 01.04.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki