Halka 12.04.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej