Halka 14.12.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej