Halka 16.11.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej