Halka 17.01.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki