Halka 20.09.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki