Halka 28.10.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki