Halka 30.09.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki