Lohengrin 13.03.1956

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej