Madame Butterfly 13.11.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej