Mane–Thekel–Fares 20.04.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego