Oniegin 01.12.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada