Pan Marimba 05.11.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego