Pan Twardowski 20.12.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada