Pan Twardowski 22.01.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada