Pan Twardowski 30.04.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej