Pan Twardowski 30.07.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada