Rigoletto 26.01.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki