Robert Satanowski

Robert
Satanowski
kierownictwo muzyczne, dyrygent
20.06.1918
Łódź
10.08.1997
Wrocław
 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Barcz

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Giluń

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Giluń

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Barcz

Nota biograficzna

ROBERT SATANOWSKI (20 VI 1918 Łódź – 10 VIII 1997 Wrocław), dyrygent – dyrektor teatru. Pochodził z rodziny kupieckiej. W gimnazjum muzykował na pianinie i uprawiał jazz. W 1935 r. podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Po wybuchu wojny znalazł się we Lwowie, gdzie brał lekcje gry na fortepianie u Zbigniewa Drzewieckiego. Od 1940 r. chronił się przed Niemcami na Białostocczyźnie i skupiał wokół siebie walczących różnych orientacji. Za wynegocjowaną zgodą władz radzieckich w 1943 r. utworzył na Wołyniu silne zgrupowanie partyzanckie „Jeszcze Polska nie zginęła” i był jego dowódcą. Ugrupowanie oscylowało między frontami, wśród sowieckiej i „dzikiej” leśnej partyzantki. Działało na Polesiu, Wołyniu i Lubelszczyźnie, gdzie Satanowski wziął pod opiekę Oddział AK „Szarugi” i przez pewien czas potrafił skutecznie chronić członków tego oddziału przed politycznymi represjami. Stopień oficerski nadał sobie sam. W maju 1944 r. został pułkownikiem. O ocenę jego wojennej działalności historycy wciąż toczą spory.

            Po rozwiązaniu ugrupowania przez dowództwo Wojska Polskiego (1944) Satanowskiego wysłano na studia wojskowe do Moskwy. Po powrocie do Polski pozostawał w wojsku do 1949 r. Zafascynowany kunsztem dyrygenckim Bohdana Wodiczki, odbył w jego klasie studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie (1948–1951) i kontynuował je – już u innych profesorów – w Łodzi, gdzie uzyskał dyplom. Doświadczenie dyrygenckie zdobywał w filharmoniach w Lublinie i Bydgoszczy (1951–1958). Następnie przez dwa lata przebywał w Berlinie, gdzie ukończył kurs dyrygencki u Herberta von Karajana i pogłębiał swe zainteresowania operowe w Komische Oper u Waltera Felsensteina. W 1960 r., po wygranym konkursie, został kierownikiem muzycznym teatrów miejskich w Karl-Marx-Stadt (d. Chemnitz), z trzecią co do wielkości w NRD sceną operową, i zapewnił temu miastu świetne artystycznie dwa sezony.

            W 1961 r. objął dyrekcję Filharmonii Poznańskiej, a w 1963 r. również dyrekcję Opery w Poznaniu. Niebywale urozmaicił repertuar i ożywił balet. Zorganizował II i III Festiwal Oper i Baletów Polskich (1964 i 1969). W 1969 r. przyjął dyrekcję muzyczną teatru opery i operetki w dwu sąsiadujących miastach RFN, Krefeld i Mönchengladbach. Przez sześć lat zrealizował tam wiele niezwykle interesujących premier. Wykonywał też utwory kompozytorów polskich i angażował polskich artystów. W okresie 1975–1977 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Muzycznego Opera i Operetka w Krakowie, następnie (1977–1982) sprawował dyrekcję Opery we Wrocławiu. Wysoko partyjny, wykorzystywał skutecznie ten układ dla dobra kierowanych przez siebie instytucji. W 1980 r. polityczne sympatie związał z ruchem „Solidarność”; z orkiestrą Opery Wrocławskiej dał koncert dla strajkujących robotników w zajezdni tramwajowej.

            Mianowany dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie 17 grudnia 1981 r., czyli po ogłoszeniu stanu wojennego, objął tę funkcję 1 lutego 1982 r., w niepewnym politycznie i najtrudniejszym dla kultury czasie. Jednak wszystko, co wtedy zapowiedział, zrealizował. Otworzył sezon we wrześniu 1982 r. Halką Moniuszki, w grudniu wznowił Holendra tułacza Wagnera. Po pierwszych premierach na dużej scenie (Opowieści Hoffmanna Offenbacha, Wieczór baletowy Szymanowskiego z Harnasiami) i kameralnej im. E. Młynarskiego (Historia żołnierza Strawińskiego, Inge Bartsch Czyża – prapremiera), urządził jubileusz 150-lecia Teatru Wielkiego (20–27 lutego 1983) wzbogacony wystawieniem Króla Rogera Szymanowskiego i opery Händla Amadigi di Gaula oraz obecnością zaproszonych na uroczystości dyrektorów oper z różnych miast Europy, krytyków i dyrygentów. Nadal wykazywał inwencję repertuarową, wprowadzając do repertuaru średniowieczny Ludus Danielis, Fidelia Beethovena, Wozzecka Berga (1984 – premiera polska), Turandot Pucciniego, Złotego kogucika Rimskiego-Korsakowa, Macbetha Verdiego, a z dzieł polskich – Paziów królowej Marysieńki Dunieckiego, Jadwigę, królową polską Kurpińskiego. Z pozycji współczesnych przeniósł z Wrocławia do Warszawy Manekiny Zbigniewa Rudzińskiego, Sonatę Belzebuba Bogusławskiego, W małym dworku Bargielskiego; wystawił także Historyę o św Katarzynie Twardowskiego, Bramy raju Bruzdowicz (prapremiery) oraz Gwiazdę Krauzego.

            Uruchomił cykl koncertów (przeważnie muzyki dawnej) we foyer Teatru. Zaangażował wielu nowych artystów młodszego pokolenia, przyjął do pracy (na rozmaite stanowiska) dziennikarzy muzycznych zwolnionych po weryfikacjach SB z radia i telewizji. Udostępnił foyer Teatru na koncerty powstałej w środowisku opozycji Filharmonii im. Romualda Traugutta. Utworzył własny impresariat Teatru. Powołał pismo „Scena operowa”. Do kalendarza wydarzeń wprowadził Dni Teatru Wielkiego w Warszawie i Dni Baletu, na premiery zapraszał krytyków z różnych krajów. Warszawskie przedstawienia prezentował w Paryżu (Borys Godunow), Wilnie (Jadwiga Królowa polska, 1988), na Akropolu w Atenach (Król Roger, 1988) i na tak ważnych scenach, jak Teatr Bolszoj w Moskwie (Straszny dwór, Król Roger, Fidelio, 1985), Deutsche Staatsoper w Berlinie Zachodnim i Staatsoper w Wiedniu (Kniaź Igor, Straszny dwór, Król Roger, Manekiny, 1989). Sam również bardzo często występował gościnnie jako dyrygent symfoniczny i operowy w wielu ważnych ośrodkach muzycznych Zachodu i Wschodu Europy.

            Podtrzymywał (nawiązane w okresie 1960–1975) kontakty ze środowiskiem muzycznym i operowym Niemiec. Wystawione przez niego w Warszawie współczesne dzieło Niemca Rainera Kunada Mistrz i Małgorzata (1987) było transmitowane przez SAT – telewizję z RFN (1988) – jako pierwsza transmisja satelitarna z Europy Wschodniej. Przy finansowym wsparciu Niemiec doprowadził do skutku pierwszą w dziejach opery w Polsce cykliczną prezentację tetralogii Wagnera Pierścień Nibelunga (w 1988 r. Złoto Renu i Walkiria, w 1989 r. wszystkie cztery pozycje, razem z Zygfrydem i Zmierzchem bogów), w reżyserii Augusta Everdinga, z udziałem solistów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, ZSRR i Polski. W 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 1989 r. zorganizował w Teatrze Wielkim uroczysty koncert transmitowany przez europejskie telewizje; uczestniczyli w nim tak sławni artyści, jak aktorka Liv Ullmann, a dyrygował (jedyny raz w Polsce) Leonard Bernstein. Satanowski, prowadzący na tym koncercie hymn Jeszcze Polska nie zginęła, figurował obok Bernsteina na afiszu.

            W 1988 r. Satanowski, pułkownik w stanie spoczynku, otrzymał stopień generała brygady i owe szlify stały się powodem zakulisowych docinków. Z perspektywy czasu widać, iż w czasie swej dyrekcji uczynił Teatr Wielki sceną znaną w Europie, zwłaszcza z ciekawych inscenizacji i wizji scenograficznych. To on zaangażował takich artystów jak Marek Weiss-Grzesiński, Laco Adamik, Andrzej Kreütz-Majewski, Barbara Kędzierska, Wiesław Olko; zapraszał też wybitnych choreografów (np. Johna Neumeiera). Ale jego działalność nie znajdowała aprobaty u publiczności, a dla krajowego środowiska Satanowski pozostawał postacią kontrowersyjną („nie należę do nikogo”, „jestem człowiekiem środka” – mawiał). W Niemczech cieszył się renomą wybitnego dyrygenta. W Polsce (poza Poznaniem) podważano jego kompetencje kapelmistrzowskie, a zdarzało się, że i menedżerskie. Jednak – jak to określił Stefan Kisielewski – „…całe życie jak elektryczna lokomotywa, poprzez przeszkody, wrogie okopy, zarzuty, oskarżenia, intrygi, walił uporczywie naprzód”. W Warszawie, miejscu swych największych i niekwestionowanych sukcesów, zaznał więcej goryczy niż wdzięczności. Nie spełnił marzenia, by kierować Teatrem Wielkim 10 lat, jak przed wojną Emil Młynarski (przez pewien czas, wzorem Młynarskiego, mieszkał z rodziną w gmachu Teatru).

            Ustąpił 15 stycznia 1991 r. pod naciskiem żądań związków zawodowych swego Teatru, a wiadomość tę podano w dziennikach telewizyjnych i radiowych na czele serwisów informacyjnych.

Odbiła się szerokim echem. „Ruch Muzyczny” zamieścił następujące komentarze: „Rozważając sprawiedliwie wszystkie za i przeciw, czytając zarówno listy sfrustrowanych solistów, jak i teksty mściwych nieudaczników, dla których w zespole nie znaleziono miejsca, myślę, że przyszło nam żegnać – przy wszystkich jego ułomnościach i słabościach – najlepszego dyrektora, jakiego Opera Warszawska miała od czasu Wodiczki. Człowieka, który mimo niesprzyjających warunków (zarówno politycznych, jak – zwłaszcza! – finansowych), zdołał uczynić z Teatru Wielkiego scenę europejską. Wyprowadził Teatr Wielki za warszawskie rogatki, nadrabiając najbardziej wstydliwe zaniedbania repertuarowe i promując w stopniu nieporównywalnie większym niż ktokolwiek przed nim nową twórczość polską” (Clavis [Jan Grzybowski]). „Dyrekcja Satanowskiego była nie tylko jedną z najdłuższych w dziejach Teatru Wielkiego, ale i jedną z najowocniejszych artystycznie. Zapewnił on temu zespołowi blisko dziesięć lat intensywnej i spokojnej pracy, stworzył ciekawy i wartościowy repertuar, dał szereg przedstawień o bezspornych wartościach, uznanych nie tylko nad Wisłą, umieścił warszawski Teatr na muzycznej mapie Europy. I to wszystko w czasach powiększającego się z każdym rokiem zamętu politycznego i gospodarczego. (...) Nikogo nie wykańczał i był człowiekiem uczciwym” (Ludwik Erhardt).

            W latach 1991–1992 był dyrygentem opery w Akwizgranie, od 1992 r. prowadził ożywioną działalność artystyczną i animacyjną na Dolnym Śląsku, w 1993 r. podjął stałą współpracę z Operą Śląską. Zmarł podczas przygotowań moniuszkowskiego wieczoru (Verbum nobile i Flisa) na otwarcie sezonu we wrześniu 1997 r. w Operze Poznańskiej. Pierwszą jego żoną była żołnierka Zofia Dróżdż (matka jego syna, Jerzego Satanowskiego, kompozytora muzyki teatralnej), drugą –aktorka Danuta Balicka, trzecią Grażyna z poprzedniego męża Ikowska, artystka chóru, potem chórmistrzyni wrocławskiego chóru operowego.

 

                                               Za: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego, t. III (w druku)

 

Inscenizacje (27)

Multimedia

Zdjęcia

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Barcz

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Giluń

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Giluń

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Zbigniew Feliksiak

 • Satanowski Robert (fotografia)

  Jacek Barcz

Druki teatralne

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 14-03-1985

 • wkładka premierowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 29-09-1985

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 18-12-1982 – Wznowienie

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 8-02-1989

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 29-01-1985

 • Wkładka premierowa – premiera I „Fidelio” Ludwig van Beethoven 11-05-1985

 • Afisz premierowy „Balety hiszpańskie Teresy Kujawy" Goya i Yerma 1984-05-12, 1984-05-13

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 06-10-1988

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 07-10-1988

 • Wkładka obsadowa „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 30-01-1990

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 05-05-1988

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 03-07-1985 II Bałtyckie Spotkania Teatrów Operowych Opera Leśna w Sopocie

 • Afisz premierowy „Fidelio” Ludwig van Beethoven 11-05-1985 , 12-05-1985

 • Wkładka obsadowa „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 12-04-1986

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 29-09-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 19-09-1989

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 25-09-1987

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 23-11-1983 Jubileusz 40-lecia Parcy Artystycznej Bogdana Paprockiego

 • Wkładka obsadowa I Premiera „Turandot” Giacomo Puccini 15-12-1984

 • Program. „W królestwie jesiennych liści” Grażyna Pstrokońska-Nawratil 1990-06-01

 • Afisz premierowy Adagio Hammerklavier / Twilight / Bal kadetów 1986-05-10

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 26-04-1985

 • Afisz premierowy „Ostinatio determinare”, „Cień”, „Trytony ” 1985-03-23

 • Wkładka obsadowa Premiera II „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 19-09-1988

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 18-09-1988

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 12-02-1989

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 07-05-1989

 • Wkładka premierowa I „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 29-04-1988

 • Wkładka premierowa II „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 04-05-1988

 • Wkładka obsadowa „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 05-02-1989

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 25-09-1988

 • Afisz „Walkiria” Richard Wagner 01-10-1988

 • Afisz „Walkiria” Richard Wagner 30-04-1988, 05-05-1988

 • Afisz „Walkiria” Richard Wagner 25-09-1988

 • Wkładka Obsadowa. „Dafne” - Marco da Gagliano. 17-06-1990, 18-06-1990, 19-06-1990, 20-06-1990

 • Wkładka Obsadowa „Dafne” Marco da Gagliano 02-12-1990, 03-12-1990, 04-12-1990

 • Afisz premierowy „Dafne” Marco da Gagliano 17-06-1990

 • Wkładka obsadowa „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 19-02-1985

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 16-05-1984

 • Afisz „Paziowie Królowej Marysieńki”. Stanisław Duniecki 13-07-1984, 15-07-1984

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 24-03-1985

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 29-04-1990, Wznowienie

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 01-05-1990

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 23-09-1990

 • Wkładka obsadowa „Ludus Danielis” 21-12-1984

 • Wkładka obsadowa „Ludus Danielis” 9-04-1990

 • Program „Sonata Belzebuba” Edward Bogusławski 11-02-1984

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 09-05-1984

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 21-09-1985

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 30-09-1984 II Premiera

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 19-10-1984

 • Afisz Richard Wagner „Pierścień Nibelunga” (Der Ring Des Nibelungen), „Złoto Renu” (Das Rheingold) - 14-03-1989, „Walkiria” (Die Walküre) - 15-03-1989, „Zygfryd” (Siegfried) - 17-03-1989, „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) - 19-03-1989

 • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 04-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 05-03-1989

 • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 11-05-1989

 • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 05-03-1989

 • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 19-03-1989

 • Afisz premierowy „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 22-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 25-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 27-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 26-10-1989

 • Gesamtgastspiel der Nationaloper Warschau (Teatr Wielki), „Fürst Igor” Alexander Borodin 07-11-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 15-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 17-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 24-06-1990

 • Gastspiel der Nationaloper Warschau – Teatr Wielki im Stadttheater Luxemburg am 27-02-1990

 • Gastspiel der Nationaloper Warschau – Teatr Wielki im Stadttheater Luxemburg am 28-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 04-05-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 22-06-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-11-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 07-02-1991

 • Wkładka premierowa I „Złoty kogucik” Mikołaj Rimski-Korsakow 18-01-1986

 • Wkładka premierowa II „Złoty kogucik” Mikołaj Rimski-Korsakow 19-01-1986

 • Wkładka obsadowa „Złoty kogucik” Mikołaj Rimski-Korsakow 07-02-1986. Dni Teatru Wielkiego

 • Wkładka obsadowa. „Złoty kogucik” Mikołaj Rimski-Korsakow 29-01-1986

 • Wkładka obsadowa „Złoty kogucik” Mikołaj Rimski-Korsakow 30-05-1986

 • Wkładka obsadowa. „Bramy Raju” Joanna Bruzdowicz 16-11-1987

 • Afisz premierowy „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 30-05-1987, 31-05-1987

 • Wkładka Obsadowa „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 30-06-1987

 • Wkładka Obsadowa „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 12-09-1987

 • Wkładka Obsadowa „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 19-09-1987

 • Wkładka Obsadowa „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 06-02-1988

 • Wkładka obsadowa. „Bramy Raju” Joanna Bruzdowicz 15-11-1987

 • Wkładka obsadowa. „Bramy Raju” Joanna Bruzdowicz 09-03-1989

 • Wkładka obsadowa.„Jadwiga Królowa Polska” Karol Kurpiński 22-02-1985.

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 17-12-1985

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 22-01-1986

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 23-01-1986

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 5-02-1986

 • Wkładka obsadowa „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 27-09-1987

 • Wkładka obsadowa – premiera II „Fidelio” Ludwig van Beethoven 12-05-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 13-05-1985

 • Wkładka obsadowa – premiera I „Fidelio” Ludwig van Beethoven 11-05-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 09-06-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 26-09-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 03-05-1986

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 31-01-1986

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 19-09-1989

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 14-12-1986

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 04-11-1987

 • Afisz premierowy „Fidelio” Ludwig van Beethoven 11-05-1985 , 12-05-1985

 • Wkładka premierowa – premiera II „Fidelio” Ludwig van Beethoven 12-05-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 31-01-1986

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 03-05-1986

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 09-06-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 26-09-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 04-12-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 04-11-1987

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 14-12-1986

 • Wkładka Obsadowa "Gwiazda" Zygmunt Krauze 22.06.1985.

 • Wkładka Obsadowa "Gwiazda" Zygmunt Krauze 21.06.1985

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 09-11-1985

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 21-01-1986

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 08-02-1987

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 21-09-1989

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 19-12-1982

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 04-02-1984

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 13-04-1983

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 09-12-1983 Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Marii Fołtyn

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 20-12-1986 Wznowienie

 • Wkładka obsadowa „Hrabina” Stanisław Moniuszko 22-05-1988. 110 rocznica zgonu kompozytora

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 11-09-1982

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 05-10-1982

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 27-04-1986

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko, 20-09-1986 XXX lat pracy Artystycznej Romana Węgrzyna

 • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 20-09-1986 inauguracja sezonu 1986/1987 30 lat pracy artystycznej Romana Węgrzyna

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

 • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 17-12-1985 pierwsze wznowienie 28-10-1984

 • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 28-09-1987 drugie wznowienie 12-01-1987

 • Afisz premierowy „Dafne” Marco da Gagliano 17-06-1990

 • Afisz premierowy „Dafne” Marco da Gagliano 17-06-1990

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 15-04-1989

 • Afisz premierowy „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 29-12-1988, 30-12-1988, 7-01-1989

 • Wkładka premierowa – premiera III „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 7-01-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 12-03-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 9-04-1989

 • Wkładka premierowa – premiera II „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 30-12-1988

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 4-06-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 6-06-1989

 • Afisz premierowy „Halka” Stanisław Moniuszko 12-05-1990

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 24-05-1990 – Międzynarodowy Festiwal Wisbaden (Internationale Maifestspiele Wiesbaden)

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 20-10-1990, 21-10-1990 Lwów

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 20-02-1991 Tournee Luksemburg – Théâtre Municipal Luxembourg (Teatr Narodowy w Luksemburgu)

 • Wkładka obsadowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 06-05-1990

 • Wkładka obsadowa II Premiera „Turandot” Giacomo Puccini 16-12-1984

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 27-02-1985. Dni Teatru Wielkiego

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 28-03-1985

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 20-10-1985

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 04-05-1986

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 26-01-1986

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 03-12-1989

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 18-05-1986

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 23-09-1986

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 02-03-1987

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 18-10-1987

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 02-12-1989

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 05-12-1990

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 24-04-1990

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 03-03-1991

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 08-12-1991

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 12-12-1991

 • Wkładka premierowa „Zygfryd” Richard Wagner 03-03-1989

 • Wkładka obsadowa „Zygfryd” Richard Wagner 17-03-1989

 • Afisz premierowy „Zygfryd” Richard Wagner 03-03-1989

 • Wkładka premierowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 08-03-1986

 • Wkładka obsadowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 02-04-1986

 • Wkładka obsadowa „Zygfryd” Richard Wagner 21-01-1990

 • Wkładka obsadowa „Zygfryd” Richard Wagner 09-02-1989

 • Afisz premierowy

 • Wkładka premierowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 05-03-1986

 • Wkładka obsadowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 11-04-1986

 • Wkładka obsadowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 07-01-1990

 • Afisz obsadowy "Traviata" Giuseppe Verdi 22-02-1987

 • Wkładka premierowa "Traviata" Giuseppe Verdi 22-02-1987

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 30-04-1988

 • Afisz premierowy „Król Roger” Karol Szymanowski 20-02-1983 i 27-02-1983 w czasie dni jubileuszowych – 150 lat Teatru Wielkiego

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 29-09 -1984 I Premiera

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 16-02-1985

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 07-02-1987

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 24-10-1989

 • Wkładka obsadowa – premiera I „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

 • Wkładka obsadowa – premiera II „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 15-12-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 13-05-1985

 • Wkładka obsadowa „Fidelio” Ludwig van Beethoven 04-12-1985

 • Afisz „Holender Tułacz” Richard Wagner 27-11-1983, 03-12-1983 - W hołdzie Richardowi Wagnerowi 1883-1983

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 10-11-1985

 • Afisz – Wznowienie „Holender Tułacz” Richard Wagner 18-12-1982.

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 15-01-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 8-01-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 11-04-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 9-12-1989

 • Wkładka premierowa „Halka” Stanisław Moniuszko 12-05-1990

 • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 10-01-1985

 • Wkładka obsadowa „Zygfryd” Richard Wagner 09-05-1989

 • Wkładka obsadowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 09-12-1989

 • Afisz premierowy „W królestwie jesiennych liści” Grażyna Pstrokońska-Nawratil 1990-06-01

 • Program. „Dafnis” Maurice Ravel 1989-05-26

 • Afisz premierowy. „Suite en blanc” Édouard Lalo 1985-06-22

 • Afisz premierowy. „Nienasycenie” Tomasz Stańko 1987-01-24

 • Afisz premierowy Galowego wieczoru baletowego Bajadera / Korsarz / Napoli / Paquita 1989-12-31

 • Afisz premierowy „Dziadek do orzechów” Piotr Czajkowski 1989-04-29

 • Afisz premierowy „La Ventana" i „La Sylphide" 1984-03-03, 1984-03-04

 • Afisz premierowy „Czerwony Kapturek" Jadwiga Szajna-Lewandowska 1988-06-01, 1988-06-04, 1988-06-05, 1988-06-11, 1988-06-12, 1988-06-18, 1988-06-19

 • Afisz wieczoru baletowego System dra Smoły i prof. Pieprza / Three pieces / Figle szatana 1988-05-27

 • Afisz premierowy Bits and pieces / Aria / After Eden / Wariacje Don Juan 1987-04-11

 • Afisz premierowy. „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1985-07-07

 • Afisz premierowy „Mandragora”, „Mity”, „Harnasie” 1982-11-16

 • Afisz premierowy „Don Kichote" Lugwig A. Minkus 1990-12-01, 1990-12-02

 • Afisz premierowy „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1985-12-07

 • Afisz premierowy „Miłość i ból i świat i marzenie" John Neumeier 1984-10-27, 1984-10-28

 • Afisz premierowy „Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1988-02-27

 • Afisz premierowy wieczoru baletowego Nasz Niżyński: Marzenie / Narcyz / Młodzieniec z różą / Arlekinada / Gry / Wspomnienie / Dafnis 1989-05-26

 • Afisz premierowy. „Śpiąca królewna” Piotr Czajkowski 1983-04-30

 • Program. „Suite en blanc” Édouard Lalo 1985-06-22