Romeo i Julia 14.12.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej