Salome 07.07.1961

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej