Straszny dwór 01.06.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki