Straszny dwór 03.07.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki