Straszny dwór 03.09.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej