Straszny dwór 03.10.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej