Straszny dwór 03.10.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki