Straszny dwór 04.10.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki