Straszny dwór 05.05.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki