Straszny dwór 05.09.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej