Straszny dwór 05.10.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki