Straszny dwór 09.04.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki