Straszny dwór 09.09.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki