Straszny dwór 09.11.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie