Straszny dwór 11.11.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki